Google+ Followers

Berfikir sambil melakukan sesuatu

Published On :)

Thomas Edison mengatakan : "tidak ada cara yang dapat dilakukan oleh manusiasebagai tempat pelarian untuk bersembunyi dari fikirannya".

Pernyataan ini adalah benar berdasarkan pengalaman yang ketam batu alami. Kerana manusia ketika sedang membaca atau menulis, maka sebenarnya dia sedang berfikir tentang apa yang dia lakukan ketika itu. Salah satu cara terbaik untuk menajamkan dan mengawal fikiran adalah dengan cara melakukan sebarang pekerjaan yang menyenangkan dan bermanfaat. Kerana orang yang menganggur adalah orang yang suka berkhayal dan menyebarkan berita yang tidak jelas.
Comments

This is one of your favourite? Just do like your own..


Click here.. Maybe its for you.