Objektif Temuduga

Published On :)Tips & Panduan Menghadiri Temuduga
Objektif Temuduga
  1. Membolehkan majikan mendapatkan sebanyak mungkin maklumat mengenai pengetahuan , kemahiran  dan kebolehan calon.
  2. Mengetahui sama ada calon mempunyai personaliti yang sesuai dengan jawatan ; dan
  3. Melihat kematangan dan kejujuran calon.
Comments

This is one of your favourite? Just do like your own..


Click here.. Maybe its for you.