Google+ Followers

Senarai Tugas Pegawai Penerangan Gred S41

Published On :)

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
Kem/Jab: Kementerian Penerangan dan Kementerian Kesihatan
Jadual Gaji:
P1T1 RM1688.89 – P1T27 RM4638.89
P2T1 RM1783.51 – P2T27 RM4917.16
P3T1 RM1882.31 – P3T27 RM5219.23

Syarat Lantikan:     
Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

[Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T1];atau
Ijazah Sarjana Muda Komunikasi Massa dengan kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

[Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T3];atau
Ijazah Sarjana Muda Sains Kemasyarakatan dengan kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
[Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T3];atau
Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

[Gaji permulaan ialah pada Gred S41: P1T3]; dan
lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
[Keutamaan diberi kepada calon-calon yang mempunyai kelayakan dalam bidang Komunikasi Massa, Sains Kemasyarakatan, Sains Sosial dan Pembangunan Sumber Manusia bergantung kepada keperluan agensi].

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Penerangan adalah layak dipertimbang untuk KPSL ke jawatan Pegawai Penerangan Gred S41 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
mempunyai kelayakan di atas; atau
lulus Peperiksaan Khas; dan
berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi Tugas:     
Bertanggungjawab menguruskan sidang akhbar, draf kenyataan akhbar, nota-nota taklimat dan maklumat, pengurusan penerbitan, pameran, laporan tahunan dan bertindak sebagai Pegawai Perhubungan Awam di Kementerian/Jabatan. Bagi Kementerian Kesihatan, tugas-tugasnya ialah bertanggungjawab merancang, melaksana, menyelaras dan menilai program-program pendidikan kesihatan dan menilai penggunaan media dan alat pandang dengar serta bertanggungjawab sepenuhnya ke atas penyelenggaraan bahagian ‘non-print’ Pusat Pendidikan Kesihatan dan Komunikasi termasuk unit bergerak.

Informasi ini berdasarkan daripada SPA.
Di samping maklumat di atas, saya berikan sedikit informasi lagi berkenaan jawatan Pegawai Penerangan seperti yang tertera di bawah:

1.Mengetahui konsep-konsep pelaksanaan rancangan atau kempen jabatan di peringkat negeri dan daerah.
2.Mengetahui dan mempraktikkan cara-cara mengumpul,merumus, menganalisa Laporan Khas, reaksi dan pendapat umum.
3.Merancang dan menyelia kempen Geraksaraf.Teknik-teknik perancangan      dan cara mengumpul data  dan  membuat analisis kedudukan kawasan.

Saranan saya untuk anda,buatlah persediaan yang terbaik jika anda mahu kejayaan dalam temuduga kerja kerajaan Pegawai Belia Dan Sukan yang bakal anda hadiri.
Untuk menghadiri temuduga, sememangnya kita perlu membuat persiapan rapi yang awal. Dengan membuat persiapan awal ianya membantu kita untuk menjadi lebih tenang, berkeyakinan.
Tips saya, untuk membuat persiapan beberapa pendekatan boleh diambil:
1. Cari bahan-bahan rujukan temuduga.Salah satunya Ebook Rahsia Lulus Temuduga Kerja Kerajaan
2. Tanyakan pengalaman rakan-rakan yang pernah hadiri temuduga kerja tersebut.
3. Buat carian maklumat di Google berkenaan jawatan tersebut.
4. Dan boleh juga layari perkongsian di blog saya di kerja-kerajaan.com/blog
5. Berbincang di ruangan komen di post ini.

Bahan Rujukan
Jika anda rajin, anda boleh menambah bahan pembacaan anda dengan membaca bahan-bahan rujukan berikut yang boleh didapati di laman web Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Kementerian Penerangan,Komunikasi dan Kebudayaan.

1.Perucapan umum oleh Gary T. hunt – DBP(Terjemahan : Asiah Surji & Mohd Nordin Salji)
2.The Art of Public Speaking (Stephen E. Lucas)Fifth Edition
3.Perhubungan Awam oleh Hamdan Adnan – BIROTEKS Institut Teknologi MARA, 1987
4.Perhubungan Awam oleh Mohd Hamdan Haji Adnan – DBP 1988
5.Komunikasi, Md. Salleh Kassim – DBP 1985
6.Komunikasi, Samsudin A. Rahim – DBP 1993
7.Komunikasi, Gary T. hunt –DBP 1990
8.Teknik Perhubungan Awam oleh Mohd. Hamdan Adnan – DBP
9.Perhubungan Awam dan Media oleh Adzman Abbas  – Longman Malaysia
10.Penyuntingan Kopi oleh Judith Butcher – DBP
11.Kewartawanan Teori dan Praktis oleh Mohd Salleh Kassim – DBP
12.Empat Teori Akhbar oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm – DBP
Comments

This is one of your favourite? Just do like your own..


Click here.. Maybe its for you.