Google+ Followers

Senarai Tugas Juru X-Ray Gred U41

Published On :)

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
Kem/Jab: Kementerian Kesihatan

Jadual Gaji:
P1T1 RM1999.19 – P1T24 RM4723.81
P2T1 RM2095.20 – P2T24 RM5022.83
P3T1 RM2195.39 – P3T24 RM5317.92


Syarat Lantikan:


 • Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada insitusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  [Gaji permulaan ialah pada gred U41: P1T1 RM1999.19]; dan
 • lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas:

1. Fungsi Klinikal/Penguatkuasaan
 • Menyemak dan meneliti permohonan pemeriksaan radiografi dan menentukan projeksi.
 • Memberi penerangan yang jelas kepada pesakit tentang pemeriksaan dan persediaan yang diperlukan mengikut arahan yang ditetapkan.

2. Fungsi Penjagaan Peralatan dan Kawalan Mutu

 • Mengurangkan pengetahuan elektronik basik dan fizik dalam tugas radiografi seperti membuat trouble-shooting jika perlu sebelum melaporkan kerosakan.
 • Menjalankan ujian peralatan mengikut jadual yang ditetapkan.

3. Fungsi Pengurusan
 • Memantau dan memastikan pengekalan mutu perkhidmatan radiologi yang tinggi.

4. Latihan dan Penyelidikan

 • Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelatih Juru X-Ray semasa penempatan klinikal.
 • Menyelaras aktiviti penyelidikan yang dikenalpasti dengan menyediakan bahan literature review dan menyediakan metodologi penyelidikan dan informasi berkaitan teknik penyelidikan.

5. Tugas-Tugas Sokongan
 • Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan ketua jabatan dan pegawai atasan.
Comments

This is one of your favourite? Just do like your own..


Click here.. Maybe its for you.